A munkavédelem csak szükséges rossz?

Egy vállalat életében számtalan jogszabály és előírás jelenik meg a folyamatos működés során, amelyeknek határidőben és maradéktalan meg kell felelni, mert az ellenőrzések során feltárt hibák és hiányosságok súlyos büntetéseket, így hatalmas anyagi kárt okozhatnak a cég számára, nem beszélve annak megítélésben bekövetkezett változások okozta súlyos károkról.

munkavédelem területét is számtalan jogszabály és határidős kötelezettség tarkítja, melynek az operatív és stratégiai működés tekintetében egyaránt meg kell felelni a vállalatoknak.  Nyilván ezek a szabályok hivatottak biztosítani azt, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés minden egyes cég életében megvalósuljon. Lehet szó itt munkavédelmi szabályzat kialakításáról, munkavédelmi eszközök biztosításáról, a munkafolyamatok biztonságok kialakításáról, orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzéséről.

Számos vállalat életében a munkavédelmi feladatok a szükséges rossz kifejezést érdemelték ki, vagyis csak szeretnének a felsorakoztatott feladatokon túl lenni, minél gyorsabban és minél kevesebb idő- és energiaráfordítással, de még a törvényi kötelezettségeknek megfelelően.

De valóban megfelelő ez a gondolatmenet? Valóban elegendő egy cég számára, ha csak annyira foglalkozik a munkavédelemmel, amíg a törvény által előírt feladatokat és kötelezettségeket ellátja?

A válasz mindaddig igen, amíg nem történik baleset, mely alapján tisztán kiviláglik, hogy a vállalat a munkavédelmi területekhez kapcsolódó sablon dokumentumokkal, pusztán az előírt kötelezettségeket teljesítette, de nem fordított elég gondot arra, hogy a munkavállalók biztonságát és testi épségét valóban védő és óvó munkafolyamatokat, kialakítást és oktatást vigyen véghez. Baleset bekövetkeztében azonban szinte minden megváltozik. Ha a munkavállaló nem részesült megfelelő munkavédelmi oktatásban, ha nem volt megfelelően kialakítva a vállalati folyamatok rendszere, ha bebizonyosodik, hogy nem, vagy nem pusztán a munkavállaló számára felróható okokból történt a baleset, hanem a munkáltató sem járt el teljeskörűen annak megelőzését illetően, szinte biztos, hogy felbecsülhetetlen károkat szenved vállalatunk, mely utólag sajnos már csak felmérhető, de semmivel sem csökkenhető vagy orvosolható.

Így tehát érdemes megfelelő szakemberek által, precíz és profi szolgáltatás igénybevételével olyan munkavédelmi rendszert kialakítani vállalatunknál, mely esetében nyugodtan dőlhetünk hátra, hogy nem pusztán a jogszabályok kusza rendszerének megfelelően működik vállalatunk, hanem teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy maximális szinten mindent megteszünk a munkavállalók egészségének és testi épségének védelme érdekében is.